Výše podpory v nezaměstnanosti

 

 

Informace o výši podpory v nezaměstnanosti v ČR

 

Podpora v nezaměstnanosti činí

  • v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,

  • 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

 

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

 

V případech, kdy

  • doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

  • uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,

  • u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ

 

činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 315 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3 452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (3 164 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017.

 

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 činí 28 761 Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 16 682 Kč.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 18 695 Kč.

 

(Ke stažení úplný text Základního poučení uchazeče o zaměstnání).

 

 

Zdroj: www.portal.mpsv.cz